MS BAYEROVA | BRNO, Bayerova 5 | Tel: 549 247 695  

Režim dne

Režim dne

7.00-8.30 Volné hry, scházení dětí
8.30-8.45 Ranní cvičení, řízené pohybové aktivity
8.45- 9.30 Průběžné svačení dětí
9.30- 10.15 Hlavní program dne. Pedagogicky zacílené činnosti- frontální, skupinové i individuální
10.15-12.45 Příprava na pobyt venku, pobyt venku, návrat do MŠ
12.45 Oběd
13.00 Vyzvednutí dětí po obědě
13.00-14.45 Pohádka, odpočinek dětí s následnou klidnou hrou pro děti, které nespí
14.45- 15.00 Individuální příp. skupinové pedagogicky zacílené činnosti
15.15-15.45 Průběžná svačina
15.45- 16.15 Volná hra

Provoz mateřské školy: 7.00- 16.15 hod.