MS BAYEROVA | BRNO, Bayerova 5 | Tel: 549 247 695  

Režim dne

Režim dne

7,00   – 9,45     

  • scházení dětí (nejvhodnější doba pro příchod 7,00 – 8,30)
  • didakticky cílené činnosti – skupinové i individuální podle  věku a možností dětí, hry a činnosti podle výběru dětí, volný výběr činností nabízených učitelkou, řízené činnosti nabízené učitelkou

8,00 – 12,00   

  • doba povinného předškolního vzdělávání předškoláků    

 9,00

  • hygiena,svačina

9,45    – 12,00   

  • příprava na pobyt venku, pobyt venku

12,00  – 13,00   

  • převlékání, hygiena, oběd, příprava na odpočinek do 13,00 vyzvedávání dětí odcházejících po obědě

13,00  – 14,30   

  • odpočinek dětí – poslech pohádky, relaxační hudba,
  • postupné vstávání ( klidná hra, pedagog. cílené individuální činnosti )

14,30  – 15,00    

  • svačina

15,00  – 16,15    

  • hry a činnosti podle volby dětí, individuální práce s dětmi