MS BAYEROVA | BRNO, Bayerova 5 | Tel: 733 704 670  

Režim dne

Režim dne

ORGANIZACE DNE

 7,00   –  9,00     scházení dětí (nejvhodnější doba pro příchod 7,00 – 8,30)

                         

 • didakticky cílené činnosti – skupinové i individuální podle věku a možností dětí
 • hry a činnosti podle výběru dětí, volný výběr činností nabízených učitelkou, řízené činnosti nabízené učitelkou

 

8,00 – 12,00  

 • doba povinného předškolního vzdělávání předškoláků        

9,00

 • hygiena,svačina

9,45    –  12,00  

 • příprava na pobyt venku, pobyt venku

12,00  –  13,00  

 • převlékání, hygiena, oběd, příprava na odpočinek
 • do 13,00 vyzvedávání dětí odcházejících po obědě

 

13,00  –  14,30  

 • odpočinek dětí – poslech pohádky, relaxační hudba,
 • postupné vstávání ( klidná hra, pedagog. cílené individuální činnosti ) 

14,30  –  15,00   

 • svačina

15,00  –  16,30  

 • hry a činnosti podle volby dětí, individuální práce s dětmi