MS BAYEROVA | BRNO, Bayerova 5 | Tel: 733 704 670  

Školné, SRŠ

Školné

Výše základní částky se stanoví tak, aby nepřesáhla 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce.

Základní částka se pro období od 1. září do 31.srpna následujícího kalendářního roku stanoví pro všechny děti v příslušné mateřské škole ve stejné výši.

V závislosti na vyjádření ÚMČ  Brno –střed je stanovena úplata za předškolní vzdělávání na  780,- Kč měsíčně. Úhrada této platby se netýká dětí, které v daném školním roce dosáhnou 6 roků  /tedy tento školní rok je jejich posledním školním rokem před nástupem povinné školní docházky/. Tyto děti jsou povinnosti hradit úplatu za předšk. vzdělávání zákonně zproštěni. Totéž se týká dětí, které plní v letošním školním roce odklad školní docházky.

Na kulturní akce, dle dohody s rodiči ze třídní schůzky konané dne 11.9.2017, potřebujeme 700,- Kč za děti mladší a 850,- Kč za děti předškolní za jedno školní pololetí.