MS BAYEROVA | BRNO, Bayerova 5 | Tel: 549 247 695  

Školné, SRŠ

 Školné

Výše základní částky se stanoví tak, aby nepřesáhla 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce.

Základní částka se pro období od 1. září do 31.srpna následujícího kalendářního roku stanoví pro všechny děti v příslušné mateřské škole ve stejné výši.

V závislosti na vyjádření ÚMČ  Brno –střed je stanovena úplata za předškolní vzdělávání na  700,- Kč měsíčně. Úhrada této platby se netýká dětí, které v daném školním roce dosáhnou 6 roků  /tedy tento školní rok je jejich posledním školním rokem před nástupem povinné školní docházky/. Tyto děti jsou povinnosti hradit úplatu za předšk.vzdělávání zákonně zproštěni. Děti, které mají v daném školním roce odloženou školní docházku jsou  povinni platit plnou výši částky./ viz novela Školského zákona , ustanovení  § 123 odst.2 zákona č.472/2011 Sb./

Příspěvek Sdružení rodičů školy

Rodiče na zahajující schůzi Sdružení rodičů, která se koná v září, odsouhlasí plán akcí pro děti a odhlasují výši příspěvku. Tato výše je stanovena na 650,-Kč za pololetí.