MS BAYEROVA | BRNO, Bayerova 5 | Tel: 733 704 670  

Stravné

Vážení rodiče !

 

Od 1. 1. 2019 dochází ke změně v platbě stravného a jeho přihlašování a odhlašování.

Přihlašování a odhlašování stravy:

Přihlásit a odhlásit dítě ze stravování je možné nejpozději den předem do 11,00 u stravenkářky ŠJ Horní na tel.: 543 211 871

(přihlašovací  údaje na internetové objednávání přidělí stravenkářka ŠJ Horní 16)

1.den nepřítomnosti dítěte si můžete stravu vyzvednout v době 11,45  – 12,00hod. v MŠ.

Úhrada stravného:

Od platby poštovní poukázkou přecházíme na platbu převodem z účtu

 

Pro zjištění potřebných údajů k zadání trvalého příkazu (výše platby,

číslo bankovního účtu školní jídelny, variabilní symbol) kontaktujte administrativní pracovnici školní jídelny (telefonicky na tel. Čísle – 543 211 871, nebo e-mailem: stravne@sjhorni.cz

 

Stravné se platí měsíc předem – platba musí být uhrazena nejpozději 25. den předešlého měsíce.

Pokud z vážných důvodů nemůžete hradit stravné bezhotovostně ( nemáte bankovní účet, přístup k internetu) je možné domluvit se stravenkářkou jiný způsob úhrady (složenka).

V případě, že stravné nebude uhrazeno včas, nebude dítě přihlášeno ke stravování.

 

Vyúčtování stravného se provádí jednou ročně, vždy k 30. 6,přeplatky vyšší než 200,-Kč budou vráceny na účet zákonných zástupců dítěte. Je nutné dodat bankovní spojení.

Dětem, které končí docházku do MŠ, budou přeplatky vráceny bez ohledu na

jejich výši.Ostatní přeplatky budou převedeny do dalšího školního roku.

 

Cena stravného:

3-6 let   34,-Kč

7-10 let 39 Kč

(odklad školní docházky) 

Bližší informace najdete v Provozním řádu pro strávníky MŠ

– na nástěnce v šatně