MS BAYEROVA | BRNO, Bayerova 5 | Tel: 549 247 695  

Stravné

Stravné

Školní stravování se řídí vyhláškou 107/05 o školním stravování.

Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zákonnými zástupci způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby dítě, pokud je přítomno v době podávání jídla, se stravovalo vždy.
Mateřská škola učí děti správným stravovacím návykům. Ve stravě je zařazen zvýšený podíl čerstvého ovoce a zeleniny, ovocných a zeleninových salátů, cereálního pečiva, mléčných výrobků. Je dodržován pitný režim (čaj, voda).
Strava je dovážena ze školní jídelny Horní 16.

1/ Časový rozvrh výdeje stravy
přesnídávka: 8.45 – 9,30
oběd: 12.45
svačina: 15.15-15.45

2/ Stravné

  Děti: 3-6 let Děti: 6 let a více
Celodenní 34,- Kč 39,- Kč
Polední 27,- Kč 32,-Kč

3/ Úhrada stravného

Stravné se hradí poštovní poukázkou před začátkem měsíce.
Jiný způsob platby /přes účet/ je nutno domluvit se ŠJ Horní.
Vyrovnání přeplatků je 2 měsíce zpětně.

4/ Odhlašování a přihlašování dítěte

Nepřítomnost dítěte je třeba škole nahlásit první den absence nejpozději do 10 hodin.
Tento den si rodiče mohou stravu vyzvednout v době 12.15 – 12.30 hod.

Pokud není dítě první den absence omluveno a telef.odhlášeno ze stravy, je druhý den ze stravování  automaticky odhlášeno .
Přijato může být až po opětovném nahlášení.

Přihlásit dítě ke stravování je nutné den předem, do 10 hodin.

5/ Odchod po obědě
Pokud jde po obědě domů dítě přihlášené k celodennímu pobytu, zapíší rodiče ráno tuto skutečnost do sešitu v šatně. Dítěti bude nachystána svačina s sebou.
Opakované neuhrazení plateb za stravné je považováno za závažné porušení provozu mateřské škol a v konečné důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy