MS BAYEROVA | BRNO, Bayerova 5 | Tel: 549 247 695  

Ke staženíKe stažení
 

Informace dle zákona 106/199 Sb. O svobodném přístupu k informacím jsou kdykoliv k dispozici u ředitelky Stáhnout
Osobní a citlivé osobní údaje Stáhnout
Školní řád 2017 – 2018 Stáhnout
Školní vzdělávací program Cesta za zdravím Stáhnout

Výroční zpráva

Rozpočet MS 2018

Střednědobý výhled

Výroční zpráva

Žádost o informace

Sazebník nákladů

Povinně zveřejňované informace

Zřizovací listina

Směrnice o poskytování informací

Rozpočet 2017

Státní rozpočet 2017

Čtvrtletí Bayerova

Výkaz čerpání SR 4q

Výkaz čerpání USC 4 q

03 Zásady ochrany osobních údajů žáků, zákonných zástupců a dalších osob

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání v Brně