MS BAYEROVA | BRNO, Bayerova 5 | Tel: 733 704 670  

Osobní a citlivé osobní údaje

Osobní a citlivé osobní údaje jsou v této mateřské škole spravovány pro účely vedení školní matriky dle školského zákona (561/2004 Sb.). Tyto údaje jsou uchovávány dle skartačního řádu a chráněny ve smyslu zákona 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů.

Nakládání a uchovávání těchto informací se řídí Vnitřní směrnicí ředitelky školy o nakládání s citlivými osobními údaji.