MS BAYEROVA | BRNO, Bayerova 5 | Tel: 733 704 670  

Zákonné informace

Informace dle zákona 106/199 Sb. O svobodném přístupu k informacím jsou kdykoliv k dispozici u ředitelky mateřské školy Mgr. Markéty Brázdové.

 

Sazba nákladů  na pořízení informace činí:

Kopírování černobíl

  • 2,-Kč/A4

Tisk na tiskárně PC

  • 2,-Kč/A4

Kopírování na přinesené el. medium /USB flash disc/

  • zdarma

Kopírování na CD

  • 15,-Kč/CD

Osobní náklady (přesáhne-li doba zpracování informace 1 hod, za každou další započatou hodinu)

  • 150,-Kč/hod

Pokud částka nepřesáhne 50,-Kč, je informace poskytnuta zdarma.

Eva Jelínová

Statutární zástupce MŠ

 

V Brně1.9.2018.