MS BAYEROVA | BRNO, Bayerova 5 | Tel: 733 704 670  

Zápis do MŠ 2019

ZÁPIS  do MŠ Bayerova 5  pro školní rok 2019/2020

Elektronické vydávání přihlášek –  – na www.zapisdoms.brno.cz   1.4.- 1.5. 2019.

Pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu výdej přihlášek:  •     v úřední dny na odboru školství MMB  Dominikánské nám. 3, Mgr. Hanáková – dv.č.104 p. Hofbruckerová – dv.č.103     •  8. 4. 2019 v době 10,00 – 16,00 hod.

V MŠ – Sběr přihlášek:   2. 5. a 3. 5. 2019       8,00  –  14,30 hod. v MŠ  Údaje na přihlášce budou ověřeny podle rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce.